Fabiano - Онлайн магазин за обувки и чанти

Общи условия

Използвайки fabiano.bg се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези Общи условия, моля, не използваите fabiano.bg за покупки.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта fabiano.bg, наричан за краткост „Уеб сайта“, собственост на "Селект Р ЕООД", наричан по-долу за краткост „Продавач“ и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител“.

 

 1. Предмет

Уеб сайтът предоставя на Потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски пратки, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажна цена с включено ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.

Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора/, Продавачът не може да гарантира, че мониторът на Потребителя ще покаже истинските цветове. Уеб сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 

 1. Данни на Продавача
 1. Селект - Р ЕООД и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.Капитан Райчо № 73 Б, наричан по-долу за краткост Продавач.
 2. Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.Капитан Райчо № 73 Б, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон: 0895 399 799
 1. Дефиниции
 1. Продавач - Селект - Р ЕООД

1.1 Продавач е лице, което предлага на Уеб сайта fabiano.bg стока за продажба.

 1. Уеб сайт – домейна   fabiano.bg и неговите поддомейни.
 2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, или друг правен субект, който използва сайта на fabiano.bg  по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стока и други.
 3. Профил – раздел от Уеб сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относо Потребителя и историята на някои от действията му в Уеб сайта.
 4. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Потребителя да създаде свои списаци с любими стоки предлагани от Уеб сайта.
 5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Продавача, през Уеб сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уеб сайта.
 6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба, сключен между Продавача и Потребителя, от Уеб сайта.
 7. Кампания – всяко търговско съобщение целящо популяризирането Уеб сайта или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уеб сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Уеб сайта.
 9. Съдържание

10.1. Цялата информация на Уеб сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

10.2. Съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

10.3. Всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

10.4. Информация, свързана със Стоките и/или Услугите, и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;

10.5. Информация, касаеща Потребителите и свързана със Стоките и/или Услугите, и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

10.6. Данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

 1. Бюлетин /Newsletter/ – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги, и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
 2. Трансакция – действието от страна на Продавача за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
 3. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 4. Въпрос – Форма на обръщение към дригу Потребители /Клиенти, Купувачи/ с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.
 5. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя /Клиента, Купувача/, който е задал въпрос в Сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител /Клиент, Купувач/ на друг Потребител /Клиент, Купувач/ в рамките на един диалог.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Общите условия на fabiano.bg са задължителни за всички потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и със съдържанието на Договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на fabiano.bg и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Kлиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на продавача чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.
 3. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Уебсайта могат да бъдат промeняни от fabiano.bgпо всяко време и могат да съдържат непредвидени грешки.
 4. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта. 
 5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от fabiano.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 1. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
 1. Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
 2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата. Fabiano.bg си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 30% от общия им брой поръчани продукти.
 4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката/Услугата от Поръчката.
 5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Уебсайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача.
 6. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 14 работни дни от получаването на стоката.
 7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от fabiano.bg в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача.Клиентът следва да върне продукта като първо уведоми Продавача за това на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0895 399 799.
 8. Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дневен срок от датата, на която получи от Клиента съответната Стока/Услуга съгласно чл.54, ал.4 от ЗЗП. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента.

8.1. Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането

8.2. Плащанията, направени чрез наложен платеж (пощенски паричен превод) – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

 1. Продавачът си запазва правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е актуална към момента на поръчката. Цените на продуктите в Online магазина могат да се различават от тези в търговската мрежа.
 2. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките.
 3. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора. 
 4. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случаи, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до fabiano.bg са за сметка на потребителя. Клиентът следва да върне продукта като първо уведоми Продавача за това на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0895 399 799.
 5. Fabiano.bg възстановява на потребителя заплатената от него за върната стока сума по банкова сметка на потребителя ,не по-късно от 14 (четиринадесет) работни  дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

  13. Потребител, упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от Договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
 6. Когато потребител връща закупена от fabiano.bg стока с куриерска фирма, сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочените по-горе. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя. 1. Създаване на клиентски профил/акаунт
 1. Потребителски профил – обособена част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от fabiano.bg. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил предоставя на купувача възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на стоки от виртуалния магазин на fabiano.bg, възможност за отказ от получаване на информационен бюлетин и др.

 

 1. Поръчка
 1. След като изберете продукт, който искате да закупите, натиснете бутона „Добави в кошницата“. Можете да добавите неограничен брой продукти. След като сте добавили желаните продукти в Кошницата, кликнете върху малката кошничка най-горе в дясно. Там можете да изберете между два варианта – „Кошница“ и „Плащане“. За да разгледате и редактирате продуктите в кошницата, кликнете на „Кошница“, за да продължите към потвърждаване на поръчката, кликнете на „Плащане“/самото плащане не се извършва с тази стъпка/.

Поръчки се приемат и на телефон 0895 399 799 или нa e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..  Важно при поръчка е да предоставите номер на модел, брой артикули, адрес за доставка, както и Вашите имена и телефонен номер.

1.2.Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от fabiano.bg.

 1. Плащане

Ние използваме само методи на разплащане, които гарантират абсолютна сигурност на транзакциите Ви. В месечния Ви отчет се изписва само Fabiano Shoes, което гарантира Вашата анонимност.

2.1. Чрез наложен платеж – плащане в брой на куриера при доставяне на пратката;

2.2. С кредитна или дебитна карта /Maestro, Visa, MasterCard/ - / fabiano.bg не носи отговорност за заплатените такси от купувача към Банката издател на картата – проверете преводните такси на страницата на съответната банка издател/;

2.3. По банков път – в случай, че сте избрали този начин на плащане, в мейл за потвърждение ще получите нашите банкови данни. При плащане по банков път, поръчката се обработва след получаване на сумата в банковата ни сметка.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
 1. Личните данни, които fabiano.bg получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
 2. Fabiano.bg, изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.fabiano.bg, да бъдат използвани от fabiano.bg за целите на директния маркетинг.
 4. Fabiano.bgсе задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  - е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  - други посочени в закона случаи.
 5. С регистрацията си в www.fabiano.bg, потребителят се съгласява на обявения от него имейл адрес да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от fabiano.bg.  
 1. Покупка
 1. Поръчването на определена стока става чрез натискане на Бутона за поръчка на желаната стока след като е добавена в Кошницата. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Продавача изрично.
 2. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на Потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Уеб сайта.
 3. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като Продавачът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с Потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди направената поръчка.

 

 1. Цени
 1. Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове /или равностойността им в евро/щатски долари за английския вариант/, с включено ДДС, за един брой. При закупуване на по-големи количества е възможно да бъдат договорени по-ниски цени.
 2. При избор на заплащане чрез PayPal и кредитна или дебитна карта, Потребителят първо превежда цената на стоката, указана в уеб сайта и след като сумата бъде получена, Продавачът изпраща стоката.
 3. При избор на заплащане чрез Наложен Платеж, като Потребителят заплаща цената на избраната от него стока при доставяне на стоката до Потребителя.

 

 1. Доставка
 • Доставката до офис на Спиди/Speedy/ на продуктите за България е БЕЗПЛАТНА *

   * НЕ ВАЖИ ЗА ПРОДУКТИ В ПРОМОЦИЯ ИЛИ НАМАЛЕНИЕ

 1. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от fabiano.bg се извършва с куриерска фирма Спиди /Speedy/  до посочения от потребителя офис на спедиторската фирма. Срокът на доставка традиционно е от 1до работни дни (с изключение на събота и неделя и официални празници). ДОСТАВКАТА ,С КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ, И Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА ДО ОФИС, КАТО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОДУКТИ В ПРОМОЦИЯ ИЛИ НАМАЛЕНИЕ,а до адрес, разходите по транспорта се поемат от Kупувача. Доставката е с опция „ТЕСТВАЙ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ“. Всяка направена поръчка се обработва от оператор от понеделник до петък, от 9.00 до 18.00 ч. Поръчки направени в петък след 18 часа, по време на официални празници, събота или неделя се обработват в първия работен ден след това. В случай на изчерпване на наличността, може да получите пратката си на по-късен етап след уточняване на телефон 0895 399 799.
 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
 3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките и/или Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Потребителя няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
 1. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
   
 1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им.

 

 1. Клиентът има право да предяви рекламация на артикулите след получаване на доставката, ако при отваряне установи, че артикулите или опаковката са повредени. Клиентът е длъжен незабавно след получаване на доставката да провери стоката и да установи дали са налице основанията за рекламация. В този случай за упражняване на правото си на рекламация Клиентът е длъжен да съхранява доставените му артикули и да ги върне в добър търговски вид, в който ги е получил, в оригиналната им опаковка без каквито и да е било последващи механични и/или други въздействия, следи от употреба на ходилото, драскотини, олющване и др., заедно с получените при доставка сертификати и гаранция.

 

 1. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на продавача.
 2. Гаранционните сертификати, издадени от fabiano.bg ще се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт
 3. В случай, че Купувачът не уведоми fabiano.bg за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четирдесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача. 

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

Намаляване на цената;

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. 1. Отказ от стока и връщане

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

 1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 2. Стоката е била повредена при транспортирането. В този случай.  Потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
 3. Преди изпращане на поръчките направени на fabiano.bg, ние внимателно поглеждаме продуктите за видими несъответствия в цвят, номер и дефекти. Предварително уточняваме вашият размер с поръчаните от Вас обувки на телефон 0895 399 799с идеята да сме напълно коректни точни с Вас, избягвайки излишни неточности. Независимо от това Вие безпроблемно може да върнете или замените продукта в рамките на 14 дни(работни), считано от датата на доставка съгласно ЗЗП, като ни информирате за решението Ви на телефон 0895 399 799. Пратките се получават с опция преглед и тест. Желателно е при оглед на продукта и нехаресване от Ваша страна, връщането да става веднага, за да бъдем максимално коректни, както Вие, така и ние.

Много важно условие за връщане на продукта е да бъде върнат в оригиналния му вид и опаковка, придружен със сертификат за връщане, получен при покупката.

Връщането става само при следните условия:

 - Продукта не е използван никога.

 - Липсват следи от употреба, повреда или следи от носене по целия продукт (ходило, ток, стелка).

 - Не са повредени оригиналната опаковка и етикети.

Покриваме транспортни разходи при следните условия:

 - Грешката е направена по наша вина.

 - Получената стока явно не съответства на направената поръчка.

 - Появила се е повреда при транспорт или част от поръчката липсва.

Във всички други случаи разходите по връщане или замяна са за Ваша сметка. Възстановяваме сумата по начин, по който е направена поръчката в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на продукта в нашия офис.

 

ЗАМЯНА:

Независимо от нашето желание за точно и стриктно уточняване на критериите на поръчката (цвят, номер, материал, височина на ток и др.) допускаме, че може в някои от случаите да се наложи замяна.

Замяната е възможна само при случаите:

Никога не са използвани
- Нямат следа от употреба по целия продукт

- Продуктите са в оригиналната цялостно запазена опаковка и етикет.

- Продуктите са изпратени за замяна в срок от 14 дни от датата на доставка.

- Препоръчваме Ви, при необходимост от замяна, независимо от случая да се свържете с наш оператор, който ще Ви консултира за налични в момента продукти на телефон 0895399799.
 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
 1. Достъпът до fabiano.bgс цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 2. Fabiano.bgси запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на fabiano.bgпо какъвто и да е начин. При това положение, единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на fabiano.bg , за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Fabiano.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с fabiano.bgна посочените адреси в раздел „ За Kонтакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
 4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „За Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
 5. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
 7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия. 1.  ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Съдържанието, съгласно определението в глава „ Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  fabiano.bg.
 2. Всякакво съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
 3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 4. Всяко различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между fabiano.bg и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на fabiano.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 5. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от fabiano.bg.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ
 1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 2. Във всички останали случаи, отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока. 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
 1. Всякакви спорове, които могат да настъпят между fabiano.bg и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

 

 1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към:

 

2.1.  Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.Славейков №44а, ет.3.3 и 6

тел:02/ 980 25 24

факс:02/ 988 42 18

горещ линия: 0700 111 22

Интернет адрес: www.kzp.bg

 

 

2.2. Платформа за решаване на онлайн спорове съгласно чл.14, ал.1 от ОПС (регламент за Онлайн Решаване на спорове)

http://ec.europa.eu/consumers/odr